Nisu

Nisu on teraviljadest kõige suurema proteiinisisaldusega (kuivaines 14…14,5%), kuid proteiin on vähese lüsiini sisaldusega (3,8 g/kg kuivaines). Kuna nisul sõklaid ei ole, on ta toorkiusisaldus väike (kuivaines 2,5…3%). Nisu on energiarikas teravili (kuivaines veistele söötes 13,8, sigadele 15,8 MJ/kg).