Maisipraak

Maisi-DDGS e. Maisipraak on etanooli valmistamise destillatsiooni jääk. Etanooli toodetakse teraviljast kahe erineva tehnoloogia – kuivtöötlemise ja märgtöötlemise – järgi. Teravilja kuivtöötlemisel (kuivalt jahvatamine) saadavat kogu destillatsioonijääki ehk praaka (sisaldab 10…15% kuivainet) nimetatakse inglise keelest tuletatud lühendiga DWGS (distillers wet grain with solubles).

Praaga kuivatamisel saadakse DDGS (dried distillers grains with solubles). Kuivatatud praaka saadakse 30…40% algsest terade massist. Praaga kuivaine on väärtuslik, proteiini, toorrasva ja toorkiu kontsentratsioon on seal 2…3 korda suurem kui terades. Nii on maisipraaga kuivaines keskmiselt 27% proteiini, terades ainult 9%. Ka toorrasv jääb terade kuivtöötlemisel praaka alles (maisipraaga kuivaines 7…10%, nisupraaga kuivaines 5…8%).

Rohke seeduva toorkiu- ja mõõdukas toorrasvasisaldus teevad sellest destillatsiooni kõrvalproduktist energiarikka sööda. Üks kilogramm praaga kuivainet annab 10…11 MJ metaboliseeruvat energiat

Eesti Viljasavest on võimalik osta alljärgnevate kvaliteedinäitajate ja päritoluga maisipraaka:

1. Päritolu Holland, granuleeritud, proteiin kuivaines min. 27%, niiskus maks. 12,5%, toorkiud maks. 9%, toorrasv maks. 13%, metaboliseeruv energia 14 MJ/kg.

2. Päritolu Poola, granuleeritud, proteiin kuivaines min. 27%, niiskus maks. 13%, toorkiud maks. 7%, toorrasv maks. 10%.